Mónica Haro

Presidenta de CONCAPA Cantabria (Federación Católica de Padres de Alumnos).